Dit moet je weten over sms-opvolger 'Chat', Google's nieuwe WhatsApp-alternatief (2023)

Google komt opnieuw met een alternatief voor WhatsApp, Messenger en andere berichtendiensten. Chat, zoals de nieuwe dienst heet, wordt echter ook ondersteund door providers. Alles wat je moet weten over Chat in Nederland, de kosten en de features.

Lees verder na de advertentie.

Steun Android Planet

Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is Chat?

Chat is de nieuwste berichtendienst van Google. Het is gebouwd rondom de RCS-standaard, de opvolger van sms. RCS staat door ‘Rich Communication Services’, en is de afgelopen jaren door providers en technologiebedrijven ontwikkeld. Google is het eerste techbedrijf dat RCS volledig omarmt. Het is geen nieuwe app, maar wordt een onderdeel van de Android Berichten-app.

Met RCS kun je, zoals de naam al suggereert, veel uitgebreidere berichten sturen dan via sms. Zo ondersteunt RCS bijvoorbeeld het versturen van foto’s en video’s op hoge resolutie. Ook zijn er veel features die je voorheen alleen zag in chat-apps als WhatsApp. Zo is er ondersteuning voor groepsgesprekken en kun je zien wanneer iemand een bericht typt of jouw bericht ontvangt. De berichten worden verstuurd via je provider, maar qua functionaliteit zit alles straks op hetzelfde niveau als WhatsApp.

Met Chat voegt Google die ondersteuning toe aan de Android Berichten-app, en voegt het daarnaast nog enkele eigen features toe die niet standaard onderdeel zijn van RCS. Zo is er een zoekfunctie voor bewegende GIF-afbeeldingen, net als in WhatsApp. Je krijgt uitgebreide integratie met de Google Assistant, zodat je vanuit de app commando’s kan geven om muziek af te spelen of vragen te stellen. Ook bouwt Google aan een webversie, waarmee je de app in de browser van je laptop of tablet bekijkt.

Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar Chat omvat in feite twee belangrijke onderdelen. Aan de ene kant is er de RCS-standaard, die samen met providers ontwikkeld is. Die opvolger van sms biedt tal van nieuwe functies. Aan de andere kant voegt Google zelf nog enkele features toe, die de app beter maken maar niet standaard onderdeel zijn van het RCS-platform zoals het bedacht is door providers.

Kan ik Chat op elke Android-smartphone gebruiken?

Chat is straks onderdeel van de Android Berichten-app, die standaard al op vrijwel elke Android-smartphone te vinden is. Je gebruikt de app nu nog alleen om sms-berichten te verzenden en ontvangen, maar daar komt dus RCS-ondersteuning bij.

Dit moet je weten over sms-opvolger 'Chat', Google's nieuwe WhatsApp-alternatief (2)

Een handjevol fabrikanten, waaronder Huawei en Samsung, levert een eigen sms-app mee. Die is niet compatibel met Google’s Chat-onderdeel. Ook als je Android Berichten nu nog niet hebt, kun je deze app gewoon downloaden uit de Play Store. Volgens Google heeft de Berichten-app echter nu al meer dan honderd miljoen actieve gebruikers, die straks dus direct toegang hebben tot Chat.

Sterker nog: in theorie werkt Chat straks ook op de iPhone en smartphones met andere besturingssysteem. Omdat Rich Communication Services een open standaard is, kan in feite iedere hardware- en softwaremaker zijn eigen app maken die het ondersteunt. Google is echter één van de eerste grote fabrikanten dat de standaard omarmt.

Wanneer kan ik de Google Chat-app in Nederland gebruiken?

Je kunt Chat niet simpelweg downloaden en in gebruik nemen. De app werkt namelijk pas als je provider de standaard ondersteunt en zelf gebruikt. In Nederland zijn KPN, Vodafone en T-Mobile in ieder geval aangesloten bij het initiatief achter de RCS-standaard. Dat betekent dat ze de technologie waarschijnlijk in de toekomst ondersteunen. Dat kan echter nog wel even duren. Woordvoerders van KPN en T-Mobile laten aan Android Planet weten dat ze de mogelijkheden van RCS nog onderzoeken, en niet kunnen zeggen of en wanneer Chat-ondersteuning in Nederland volgt.

Als jij straks al wel RCS-ondersteuning hebt maar een vriend nog niet, dan kun worden de berichten die je via Chat verstuurt automatisch omgezet naar sms. Daarbij gaat er mogelijk wel wat opmaak en andere media verloren.

Is Chat gratis?

Chat kan straks gratis gedownload worden als onderdeel van de Android Berichten-app. Het gebruik ervan is echter niet direct gratis. Providers kunnen namelijk, net als bij sms-berichten, bepalen hoeveel je per bericht betaalt.

Het is nog maar de vraag of providers dat daadwerkelijk gaan doen, in ieder geval in Nederland. Veel Nederlandse providers laten je inmiddels gratis sms’en bij de meeste abonnementen. Willen ze dat RCS van de grond komt, dan moet de dienst bovendien wel aantrekkelijk blijven.

Is Chat veilig?

Anders dan WhatsApp gebruikt Chat geen end-to-end encryptie. Daardoor worden je berichten niet versleuteld verzonden, en is het in theorie mogelijk voor providers om je bericht te onderscheppen. Als de provider samenwerkt met de overheid, kan deze de berichten bovendien delen met inlichtingendiensten. Bij WhatsApp is alles wel versleuteld, en kan een bericht alleen worden gelezen door de verzender en ontvanger.

Wat betekent dit voor Google’s andere chat-apps?

De ontwikkeling van Chat heeft gevolgen voor enkele andere berichtendiensten. De feature wordt ontwikkeld door het team achter Allo, de berichten-app die het bedrijf een kleine twee jaar geleden lanceerde. Allo werd ook al gepresenteerd als een alternatief voor WhatsApp en Facebook Messenger, maar leunde op Google’s eigen technologie.

Steun Android Planet

Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google bracht de afgelopen maanden regelmatig grote updates uit voor Allo, maar het mocht allemaal niet baten. De app heeft na bijna twee jaar tijd hooguit enkele miljoenen actieve gebruikers, terwijl WhatsApp inmiddels ruim een miljard actieve gebruikers heeft. Of en wanneer de ontwikkeling van Allo weer hervat wordt, is nog onbekend. Veel van de features van Allo zijn echter onderdeel gemaakt van het nieuwe ‘Chat’.

Gaat Chat wel slagen, waar Allo, Duo, Hangouts en anderen faalden?

Google heeft geen hele sterke geschiedenis als het gaat om berichtendiensten. Het bedrijf heeft in de voorbije jaren een ontzettend groot aantal alternatieven voor Facebook en WhatsApp uitgebracht. Ze zijn eigenlijk allemaal mislukt, van Allo tot Google+ tot Hangouts tot Duo.

Het is nog te vroeg om te zeggen of Chat wél gaat slagen. Wel denken we dat het bedrijf een grotere kans op succes heeft dan voorheen. RCS is namelijk een initiatief dat door veel providers gesteund wordt. Die providers zien de opvolger van sms graag slagen, en zullen dus veel moeite doen om de feature te pushen. Daardoor is Google niet het enige bedrijf dat van Chat een succes probeert te maken.

Bovendien wordt Chat niet neergezet als een alternatief voor WhatsApp, maar ook een opvolger voor sms’jes. En die zijn nog altijd ontzettend populair. Jaarlijks worden er zo’n acht biljoen (ja, een acht met twaalf nullen) sms’jes verstuurd. Als een groot deel van die berichten straks wordt overgezet naar RCS, heeft Google waarschijnlijk direct een flink publiek.

Daar staat tegenover dat RCS en Chat ook enkele flinke minpunten hebben. Het feit dat de chatdienst geen end-to-end encryptie heeft is pijnlijk. Privacy wordt ook voor ‘gewone’ gebruikers een steeds belangrijker onderwerp. Ook is het verzenden van RCS-berichten niet gegarandeerd gratis. Als providers geld vragen voor het versturen van berichten, is de kans dat de dienst goed van de grond komt direct een stuk kleiner.

Lees het laatste nieuws over Google

  • ‘Binnenkort kun je neuriënd een nummer vinden op YouTube’ (24-8)
  • Apps starten tot 30 procent sneller op na update Android Runtime (23-8)
  • Overzicht: dit zijn alle geruchten over de Google Pixel 8 (Pro) (22-8)
  • Google Pixel 7, Samsung S23 Ultra en meer fors in prijs gedaald bij Belsimpel (gesponsord) (22-8)
  • Zo maak je jouw Chromecast met Google TV sneller (18-8)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 05/07/2023

Views: 6267

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.